RM-SYSTÉM»Události»Oznámení rozhodnutí valné hromady o pořeměně podoby akcií

Oznámení rozhodnutí valné hromady o pořeměně podoby akcií

05.01.2005 00:00
Jménem společnosti Krušnohorské lesy, a.s. se sídlem Jirkov, Červený Hrádek 2, PSČ: 43111, IČ: 47307731, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu B., vložce 343 Vám oznamuji, že mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 21. prosince 2004 rozhodla o přeměně podoby zaknihovaných akcií společnosti, znějících na majitele, vedených pod ISIN CZOO09053351 na podobu listinnou.s úctouIng. Tomáš Zmeškalmístopředseda představenstva Krušnohorské lesy, a.s.
Jménem společnosti Krušnohorské lesy, a.s. se sídlem Jirkov, Červený Hrádek 2, PSČ: 43111, IČ: 47307731, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu B., vložce 343 Vám oznamuji, že mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 21. prosince 2004 rozhodla o přeměně podoby zaknihovaných akcií společnosti, znějících na majitele, vedených pod ISIN CZOO09053351 na podobu listinnou.s úctouIng. Tomáš Zmeškalmístopředseda představenstva Krušnohorské lesy, a.s.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.