RM-SYSTÉM»Události»Společnost podala odvolání proti předběžnému opatření soudu

Společnost podala odvolání proti předběžnému opatření soudu

22.12.2004 00:00
Společnost ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. podala odvolání proti předběžnému opatření ve vztahu k vyřazení akcií ČRa z obchodování na veřejných trzích.Praha 21. prosince 2004 - Společnost ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. (dále jen „ČRa“) podala odvolání proti usnesení Městského soudu v Praze o nařízení předběžného opatření ze dne 29. listopadu 2004 ve vztahu k vyřazení jí emitovaných akcií z obchodování na oficiálním trhu, včetně burzovního trhu, organizovaného Burzou cenných papírů Praha, a.s. a RM-SYSTÉMEM, a.s.Předběžné opatření bylo Městským soudem vydáno v souvislosti s žalobou podanou Sdružením minoritních akcionářů Českých radiokomunikací na vyslovení neplatnosti usnesení mimořádné valné hromady ČRa konané dne 15. října 2004, kterými bylo rozhodnuto o nabývání vlastních akcií ČRa, vyřazení akcií ČRa z obchodování na oficiálních trzích a o změně stanov ČRa.ČRa mají v úmyslu dosáhnout zrušení předběžného opatření a nadále považují veškerá usnesení mimořádné valné hromady konané dne 15. října 2004 za řádně přijatá a platná.
Společnost ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. podala odvolání proti předběžnému opatření ve vztahu k vyřazení akcií ČRa z obchodování na veřejných trzích.Praha 21. prosince 2004 - Společnost ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. (dále jen „ČRa“) podala odvolání proti usnesení Městského soudu v Praze o nařízení předběžného opatření ze dne 29. listopadu 2004 ve vztahu k vyřazení jí emitovaných akcií z obchodování na oficiálním trhu, včetně burzovního trhu, organizovaného Burzou cenných papírů Praha, a.s. a RM-SYSTÉMEM, a.s.Předběžné opatření bylo Městským soudem vydáno v souvislosti s žalobou podanou Sdružením minoritních akcionářů Českých radiokomunikací na vyslovení neplatnosti usnesení mimořádné valné hromady ČRa konané dne 15. října 2004, kterými bylo rozhodnuto o nabývání vlastních akcií ČRa, vyřazení akcií ČRa z obchodování na oficiálních trzích a o změně stanov ČRa.ČRa mají v úmyslu dosáhnout zrušení předběžného opatření a nadále považují veškerá usnesení mimořádné valné hromady konané dne 15. října 2004 za řádně přijatá a platná.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.