RM-SYSTÉM»Události»Změna ve složení dozorčí rady společnosti

Změna ve složení dozorčí rady společnosti

20.12.2004 00:00
Ke dni 16.12.2004 odstoupil z funkce člena dozorčí rady společnosti METALIMEX a.s.pan Ing. Josef Goj. Dozorčí rada společnosti METALIMEX a.s. na svém zasedání a v rámci své pravomoci jmenovala s účinností od 17.12.2004 náhradního člena dozorčí rady pana Zdeňka Bakalu, a to do příštího zasedání valné hromady společnosti METALIMEX a.s.
Ke dni 16.12.2004 odstoupil z funkce člena dozorčí rady společnosti METALIMEX a.s.pan Ing. Josef Goj. Dozorčí rada společnosti METALIMEX a.s. na svém zasedání a v rámci své pravomoci jmenovala s účinností od 17.12.2004 náhradního člena dozorčí rady pana Zdeňka Bakalu, a to do příštího zasedání valné hromady společnosti METALIMEX a.s.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy