RM-SYSTÉM»Události»Změna v dozorčí radě společnosti

Změna v dozorčí radě společnosti

17.12.2004 00:00
Na základě písemného prohlášení ing. Jiřího Kamýčka o odstoupení z funkce člena dozorčí rady projednala dozorčí rada společnosti Českomoravské doly, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. na svém zasedání dne 16.12.2004, v souladu s článkem 23 odst. 4) Stanov společnosti, odstoupení pana ing. Jiřího Kamýčka z funkce člena dozorčí rady a schválila zánik jeho funkce ke dni 16.12.2004.Současně dozorčí rada s účinností ke dni 16.12.2004 jmenovala pana Ing. Petra Motlocha, v souladu s článkem 23 odst. 1) Stanov společnosti, náhradním členem dozorčí rady Českomoravské doly, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. do příštího zasedání valné hromady společnosti.
Na základě písemného prohlášení ing. Jiřího Kamýčka o odstoupení z funkce člena dozorčí rady projednala dozorčí rada společnosti Českomoravské doly, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. na svém zasedání dne 16.12.2004, v souladu s článkem 23 odst. 4) Stanov společnosti, odstoupení pana ing. Jiřího Kamýčka z funkce člena dozorčí rady a schválila zánik jeho funkce ke dni 16.12.2004.Současně dozorčí rada s účinností ke dni 16.12.2004 jmenovala pana Ing. Petra Motlocha, v souladu s článkem 23 odst. 1) Stanov společnosti, náhradním členem dozorčí rady Českomoravské doly, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. do příštího zasedání valné hromady společnosti.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.