RM-SYSTÉM»Události»Změny v řídících orgánech společnosti

Změny v řídících orgánech společnosti

15.12.2004 00:00
a) Představenstvo společnosti projednalo a vzalo na vědomí písemné prohlášení Ing.Pavla Filipi o odstoupení z funkce technického ředitele s účinností k datu 30.11.2004.b) Představenstvo jmenovalo Ing.Pavla Filipi generálním ředitelem společnosti Východočeská energetika, a.s. s účinností od 1.12.2004.c) Představenstvo společnosti jmenovalo do funkce technického ředitele Ing.Michaela Schmida s účinností od 1.12.2004.d) Představenstvo společnosti jmenovalo do funkce obchodního ředitele Ing.Vladimíra Vavřicha, MBA s účinností od 1.12.2004.e) Dozorčí rada, na svém zasedání 9.12.2004, projednala a vzala na vědomí odstoupení pana Dipl.Volksw.Henninga Probsta z členství v dozorčí radě ke dni 9.12.2004.f) Dozorčí rada jmenovala na svém zasedání náhradního člena dozorčí rady pana Ing. Pavla Brychtu, CSc. s účinností od 1.1.2005.
a) Představenstvo společnosti projednalo a vzalo na vědomí písemné prohlášení Ing.Pavla Filipi o odstoupení z funkce technického ředitele s účinností k datu 30.11.2004.b) Představenstvo jmenovalo Ing.Pavla Filipi generálním ředitelem společnosti Východočeská energetika, a.s. s účinností od 1.12.2004.c) Představenstvo společnosti jmenovalo do funkce technického ředitele Ing.Michaela Schmida s účinností od 1.12.2004.d) Představenstvo společnosti jmenovalo do funkce obchodního ředitele Ing.Vladimíra Vavřicha, MBA s účinností od 1.12.2004.e) Dozorčí rada, na svém zasedání 9.12.2004, projednala a vzala na vědomí odstoupení pana Dipl.Volksw.Henninga Probsta z členství v dozorčí radě ke dni 9.12.2004.f) Dozorčí rada jmenovala na svém zasedání náhradního člena dozorčí rady pana Ing. Pavla Brychtu, CSc. s účinností od 1.1.2005.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.