RM-SYSTÉM»Události»Rezignace pana Pavla Klimuškina na funkci člena představenstva

Rezignace pana Pavla Klimuškina na funkci člena představenstva

13.12.2004 00:00
Představenstvo společnosti ČESKÝ TELECOM vzalo na svém zasedání, konaném dne 10.12.2004 na vědomí písemnou rezignaci pana Pavla Klimuškina na výkon funkce jednatele společnosti Eurotel Praha. Funkční období jednatele Eurotelu, pana Pavla Klimuškina, bylo ukončeno dnem 11.12.2004.Pan Klimuškin rovněž oznámil své rozhodnutí odstoupit z funkce člena představenstva ČESKÉHO TELECOMU, a to písemným prohlášením doručeným dozorčí radě společnosti. Tuto rezignaci projedná dozorčí rada na svém dnešním zasedání, čímž bude členství pana Klimuškina v představenstvu ČESKÉHO TELECOMU ukončeno (v souladu se Stanovami společnosti).Na funkce ve statutárních orgánech skupiny ČESKÝ TELECOM pan Klimuškin rezignoval z osobních důvodů.
Představenstvo společnosti ČESKÝ TELECOM vzalo na svém zasedání, konaném dne 10.12.2004 na vědomí písemnou rezignaci pana Pavla Klimuškina na výkon funkce jednatele společnosti Eurotel Praha. Funkční období jednatele Eurotelu, pana Pavla Klimuškina, bylo ukončeno dnem 11.12.2004.Pan Klimuškin rovněž oznámil své rozhodnutí odstoupit z funkce člena představenstva ČESKÉHO TELECOMU, a to písemným prohlášením doručeným dozorčí radě společnosti. Tuto rezignaci projedná dozorčí rada na svém dnešním zasedání, čímž bude členství pana Klimuškina v představenstvu ČESKÉHO TELECOMU ukončeno (v souladu se Stanovami společnosti).Na funkce ve statutárních orgánech skupiny ČESKÝ TELECOM pan Klimuškin rezignoval z osobních důvodů.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy