RM-SYSTÉM»Události»Smlouva o narovnání s Dalkií France

Smlouva o narovnání s Dalkií France

09.12.2004 00:00
Dne 7. 12. 2004 byla mezi energetickou společností ČEZ a Dalkií France (a Dalkií International) podepsána smlouva o narovnání. Zároveň byla podepsána Dohoda stran o ukončení rozhodčího řízení vedeného u Mezinárodní obchodní komory v Paříži, na který se obrátila Dalkia France. Dalkia France vyčíslila škody z důvodu nenaplnění záměru společného podniku s ČEZ na 25 mil. USD. Smlouva o tomto záměru byla podepsána v prosinci 1999.Podařilo se tak odvrátit možné škody, které hrozily ČEZ v případě neúspěchu rozhodčího řízení. Výsledné narovnání se pohybuje v dolní třetině možných škod.
Dne 7. 12. 2004 byla mezi energetickou společností ČEZ a Dalkií France (a Dalkií International) podepsána smlouva o narovnání. Zároveň byla podepsána Dohoda stran o ukončení rozhodčího řízení vedeného u Mezinárodní obchodní komory v Paříži, na který se obrátila Dalkia France. Dalkia France vyčíslila škody z důvodu nenaplnění záměru společného podniku s ČEZ na 25 mil. USD. Smlouva o tomto záměru byla podepsána v prosinci 1999.Podařilo se tak odvrátit možné škody, které hrozily ČEZ v případě neúspěchu rozhodčího řízení. Výsledné narovnání se pohybuje v dolní třetině možných škod.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy