RM-SYSTÉM»Události»KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S. - Oznámení o výsledcích nabídky RADENSKA na odkup

KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S. - Oznámení o výsledcích nabídky RADENSKA na odkup

30.08.2017 14:49

RADENSKA d.o.o., dceřiná společnost společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. („Kofola“), dne 10. července 2017 oznámila nabídku („Nabídka“) na odkup až 5 % akcií společnosti Kofola za cenu 440 Kč.

Společnost RADENSKA d.o.o.  („Navrhovatel“) při přijímání nabídky a vypořádání odkupu akcií zastupuje Česká spořitelna, a.s („Agent“).

Období pro přijetí Nabídky skončilo 18. srpna 2017.

Celkový počet nabídnutých akcií podle účinných oznámení doručených Agentovi byl 6 528 283 kusů, překročil tedy počet poptávaných akcií (1 114 750 kusů).  V souladu s Nabídkou budou účinná oznámení uspokojena poměrně, takže počet nabízených akcií podle účinných oznámení bude vynásoben krátícím koeficientem 0,170757 (po zaokrouhlení).

Den vypořádání je v souladu s nabídkovým dokumentem stanoven na 3. října 2017, tj. 25. pracovní den po dni zveřejnění oznámení o výsledcích na stránkách České spořitelny.

Česká spořitelna zveřejnila na internetové stránce www.csas.cz oznámení o výsledcích nabídky.

Zároveň bude Česká spořitelna zasílat zájemcům, jejichž oznámení o přijetí nabídky je považováno za účinné, podrobnější informace týkající se vypořádání, na korespondenční adresu uvedenou v oznámení o přijetí nabídky.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy