RM-SYSTÉM»Události»Cukrovar Vrbátky a.s. - Pozvánka na valnou hromadu 1. 9. 2017

Cukrovar Vrbátky a.s. - Pozvánka na valnou hromadu 1. 9. 2017

02.08.2017 15:27
  1. 9. 2017 v 8.30 hodin

 

v sídle společnosti s tímto programem jednání:

 

  1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti.
  2. Volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
  3. Změna stanov společnosti.
  4. Volba členů představenstva.
  5. Volba členů dozorčí rady.
  6. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy orgánů společnosti.
  7. Rozhodnutí o výplatě dividend z nerozděleného zisku minulých let.
  8. Závěr.

Přiložený dokument ke staženíRM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy