RM-SYSTÉM»Události»Předběžné opatření soudu k vyřazení akcií ČRa z obchodování

Předběžné opatření soudu k vyřazení akcií ČRa z obchodování

06.12.2004 00:00
Předběžné opatření soudu ve vztahu k vyřazení akcií ČRa z obchodování na veřejných trzích (vnitřní informace)Společnost ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. („ČRa“) obdržela 3. prosince 2004 předběžné opatření Městského soudu v Praze ve vztahu k vyřazení akcií ČRa z obchodování na oficiálním trhu, včetně burzovního trhu, organizovaného Burzou cenných papírů Praha, a.s. a RM-SYSTÉMEM, a.s. Předběžné opatření bylo vydáno na základě návrhu Sdružení minoritních akcionářů Českých radiokomunikací.Předběžné opatření bylo soudem vydáno v souvislosti s žalobou podanou Sdružením minoritních akcionářů Českých radiokomunikací na vyslovení neplatnosti usnesení mimořádné valné hromady ČRa konané dne 15. října 2004, kterými bylo rozhodnuto o nabývání vlastních akcií ČRa, vyřazení akcií ČRa z obchodování na oficiálních trzích a o změně stanov ČRa. Po schválení uvedených usnesení učinily ČRa dne 2. listopadu 2004 veřejný návrh smlouvy na koupi vlastních akcií podle ust. § 186a obchodního zákoníku, který byl schválen Komisí pro cenné papíry. Doba závaznosti veřejného návrhu uplynula dne 30. listopadu 2004.ČRa nyní provádějí analýzu nastalé situace a mají v úmyslu dosáhnout zrušení předběžného opatření. ČRa považují veškerá usnesení mimořádné valné hromady konané dne 15. října 2004 za řádně přijatá a platná.ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s.
Předběžné opatření soudu ve vztahu k vyřazení akcií ČRa z obchodování na veřejných trzích (vnitřní informace)Společnost ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. („ČRa“) obdržela 3. prosince 2004 předběžné opatření Městského soudu v Praze ve vztahu k vyřazení akcií ČRa z obchodování na oficiálním trhu, včetně burzovního trhu, organizovaného Burzou cenných papírů Praha, a.s. a RM-SYSTÉMEM, a.s. Předběžné opatření bylo vydáno na základě návrhu Sdružení minoritních akcionářů Českých radiokomunikací.Předběžné opatření bylo soudem vydáno v souvislosti s žalobou podanou Sdružením minoritních akcionářů Českých radiokomunikací na vyslovení neplatnosti usnesení mimořádné valné hromady ČRa konané dne 15. října 2004, kterými bylo rozhodnuto o nabývání vlastních akcií ČRa, vyřazení akcií ČRa z obchodování na oficiálních trzích a o změně stanov ČRa. Po schválení uvedených usnesení učinily ČRa dne 2. listopadu 2004 veřejný návrh smlouvy na koupi vlastních akcií podle ust. § 186a obchodního zákoníku, který byl schválen Komisí pro cenné papíry. Doba závaznosti veřejného návrhu uplynula dne 30. listopadu 2004.ČRa nyní provádějí analýzu nastalé situace a mají v úmyslu dosáhnout zrušení předběžného opatření. ČRa považují veškerá usnesení mimořádné valné hromady konané dne 15. října 2004 za řádně přijatá a platná.ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.