RM-SYSTÉM»Události»Výsledky veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti

Výsledky veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti

06.12.2004 00:00
Společnost ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s., se sídlem na adrese U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3, Česká republika, IČ 60193671 („Společnost“), tímto v souladu s ustanovením § 183a odst. 14 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění („obchodní zákoník“) oznamuje výsledky veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií Společnosti závazného od 2. listopadu 2004 do 30. listopadu 2004. Společnost učinila veřejný návrh smlouvy o koupi akcií Společnosti v souladu s ustanovením §186a odst. 1 obchodního zákoníku. Společnost jej učinila na základě rozhodnutí řádné valné hromady Společnosti ze dne 15. října 2004 o vyřazení kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč, v zaknihované podobě, ISIN CZ0009054607, z obchodování na oficiálním trhu. Společnost oznamuje, že na základě veřejného návrhu nabyla 287 549 ks vlastních akcií za cenu 440,- Kč za jednu akcii, což představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 0,93 %.
Společnost ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s., se sídlem na adrese U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3, Česká republika, IČ 60193671 („Společnost“), tímto v souladu s ustanovením § 183a odst. 14 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění („obchodní zákoník“) oznamuje výsledky veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií Společnosti závazného od 2. listopadu 2004 do 30. listopadu 2004. Společnost učinila veřejný návrh smlouvy o koupi akcií Společnosti v souladu s ustanovením §186a odst. 1 obchodního zákoníku. Společnost jej učinila na základě rozhodnutí řádné valné hromady Společnosti ze dne 15. října 2004 o vyřazení kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč, v zaknihované podobě, ISIN CZ0009054607, z obchodování na oficiálním trhu. Společnost oznamuje, že na základě veřejného návrhu nabyla 287 549 ks vlastních akcií za cenu 440,- Kč za jednu akcii, což představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 0,93 %.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.