RM-SYSTÉM»Události»Žaloba na neplatnost usnesení valné hromady

Žaloba na neplatnost usnesení valné hromady

03.12.2004 00:00
Dne 3.12.2004 obdržel RM-S od Městského soudu v Praze usnesení o předbežném opatření, které vydal na návrh Sdružení minoritních akcionářů Českých radiokomunikací. Předběžné opatření bylo vydáno na základě žaloby na neplatnost usnesení valné hromady o vyřazení akcií Českých radiokomunikací z trhů a ukládá se v něm emitentovi a organizátorům trhů zdržet se jakýchkoliv úkonů směřujících k vyřazení akcií CZ0009054607 Českých radiokominikací z trhů.RM-S na základě tohoto usnesení zastavuje do rozhodnutí Městského nebo Vrchního soudu další kroky směřující k vyřazení předmětných akcií z trhu RM-S.
Dne 3.12.2004 obdržel RM-S od Městského soudu v Praze usnesení o předbežném opatření, které vydal na návrh Sdružení minoritních akcionářů Českých radiokomunikací. Předběžné opatření bylo vydáno na základě žaloby na neplatnost usnesení valné hromady o vyřazení akcií Českých radiokomunikací z trhů a ukládá se v něm emitentovi a organizátorům trhů zdržet se jakýchkoliv úkonů směřujících k vyřazení akcií CZ0009054607 Českých radiokominikací z trhů.RM-S na základě tohoto usnesení zastavuje do rozhodnutí Městského nebo Vrchního soudu další kroky směřující k vyřazení předmětných akcií z trhu RM-S.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.