RM-SYSTÉM»Události»Pražská energetika, a. s. - Valná hromada potvrdila dobré hospodaření společnosti v roce 2016

Pražská energetika, a. s. - Valná hromada potvrdila dobré hospodaření společnosti v roce 2016

26.06.2017 17:11

Česká ekonomika v roce 2016 nadále dynamicky rostla. Reálný růst HDP výrazně přesáhl hodnotu 2 %, a to při velmi nízké hodnotě inflace. Na mírném růstu cenové hladiny se podílely i relativně nízké ceny energetických komodit. Pozitivní vývoj ekonomiky se do jisté míry odrazil také ve stoupající poptávce po energiích. Spotřeba elektřiny v České republice dosáhla hodnoty 60,9 TWh, což oproti roku 2015 představovalo nárůst o 2,7 %.

Z tohoto pozitivního vývoje profitovala i Pražská energetika, a. s.,(dále jen PRE), a to i navzdory pokračujícímu konkurenčnímu tlaku ve všech prodejních segmentech, složitým rámcovým podmínkám a volatilním cenám elektřiny. Nárůst spotřeby elektřiny související s oživením ekonomiky byl však regionálně velmi odlišný. V případě hlavního města byl tento růst významně slabší než v ostatních regionech, na distribučním území PREdi se objem distribuované elektřiny meziročně zvýšil o 1,7 % na hodnotu 6 241 GWh.

V roce 2016 dosáhla Skupina PRE historicky nejlepšího hospodářského výsledku. Konsolidovaný zisk (EBITDA) dosáhl hodnoty 4 589 mil. Kč, zisk z běžné činnosti činil po zdanění 2 752 mil. Kč. Výsledek tak na úrovni EBITDA překonal výsledek roku 2015 o 6,8 % a na úrovni zisku z běžné činnosti po zdanění o 9,1 %.

 

Celé znění zprávy na odkaze ZDE


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy