RM-SYSTÉM»Události»Změny v představenstvu společnosti

Změny v představenstvu společnosti

01.12.2004 00:00
Na základě písemného prohlášení ing. Jana Matuly o odstoupení z funkce člena představenstva projednalo představenstvo OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. na svém zasedání dne 30.11.2004, v souladu s článkem 16 odst. 4) Stanov společnosti, odstoupení pana ing. Jana Matuly z funkce člena představenstva a schválila zánik jeho funkce ke dni 30.11.2004.Současně představenstvo jmenovalo pana ing. Petra Motlocha, v souladu s článkem 16 odst. 3) Stanov společnosti, náhradním členem představenstva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. do příštího zasedání valné hromady společnosti. Dnem 30.11.2004 byl dále ing. Petr Motloch zvolen do funkce místopředsedy představenstva.
Na základě písemného prohlášení ing. Jana Matuly o odstoupení z funkce člena představenstva projednalo představenstvo OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. na svém zasedání dne 30.11.2004, v souladu s článkem 16 odst. 4) Stanov společnosti, odstoupení pana ing. Jana Matuly z funkce člena představenstva a schválila zánik jeho funkce ke dni 30.11.2004.Současně představenstvo jmenovalo pana ing. Petra Motlocha, v souladu s článkem 16 odst. 3) Stanov společnosti, náhradním členem představenstva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. do příštího zasedání valné hromady společnosti. Dnem 30.11.2004 byl dále ing. Petr Motloch zvolen do funkce místopředsedy představenstva.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.