RM-SYSTÉM»Události»VÍTKOVICE, a.s. - POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 30.6.2017

VÍTKOVICE, a.s. - POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 30.6.2017

01.06.2017 10:13

Pořad jednání:

  • Zahájení
  • Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
  • Zpráva představenstva společnosti, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2016, zpráva o provedených auditech a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
  • Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016.
  • Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
  • Určení auditora společnosti
  • Schválení zastavení majetku společnosti
  • Závěr

 

Celé znění na odkaz zde


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy