RM-SYSTÉM»Události»Změna v představenstvu společnosti

Změna v představenstvu společnosti

29.11.2004 00:00
Na základě změny stanov, kterou projednala a schválila mimořádná valná hromada společnosti dne 26. 11. 2004, odvolala dozorčí rada na svém zasedání bezprostředně po ukončení mimořádné valné hromady z představenstva společnosti Ing. Otto Karla. Ing. Karl nadále zůstává ve funkci ředitele úseku Distribuce STE. Toto opatření souvisí s požadavkem Evropské unie na právní oddělení distribuce elektřiny od výroby elektrické energie a obchodu s elektrickou energií.
Na základě změny stanov, kterou projednala a schválila mimořádná valná hromada společnosti dne 26. 11. 2004, odvolala dozorčí rada na svém zasedání bezprostředně po ukončení mimořádné valné hromady z představenstva společnosti Ing. Otto Karla. Ing. Karl nadále zůstává ve funkci ředitele úseku Distribuce STE. Toto opatření souvisí s požadavkem Evropské unie na právní oddělení distribuce elektřiny od výroby elektrické energie a obchodu s elektrickou energií.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.