RM-SYSTÉM»Události»Hlavní výsledky jednání mimřádné valné hromady, konané 26.11.2004

Hlavní výsledky jednání mimřádné valné hromady, konané 26.11.2004

26.11.2004 00:00
Dnešní mimořádná valná hromada společnosti Severočeská energetika, a.s., kterou svolalo představenstvo společnosti na žádost majoritního akcionáře energetické společnosti ČEZ, a. s., se zabývala opatřeními vedoucími k implementaci schválených výstupů Projektu Vize 2008. Na programu jednání mimořádné valné hromady byla především změna stanov společnosti a informace o koncepci podnikatelské činnosti společnosti pro období 2005-2007.Mimořádná valná hromada:- po projednání neschválila návrh změny stanov společnosti spočívající:- ve snížení počtu členů představenstva z 5 na 4 členy, který předložil akcionář ČEZ, a. s. - v rozšíření předmětu podnikání společnosti, předložený představenstvem společnosti- byla informována o koncepci podnikatelské činnosti společnosti spočívající v možnosti vyčlenění vybraných činností do společných podniků v rámci Skupiny ČEZ a v další spolupráci a koordinaci činností v rámci této skupiny s cílem maximálně využít úspor pro zajištění dlouhodobého růstu hodnoty Skupiny ČEZ a jejích jednotlivých členů.
Dnešní mimořádná valná hromada společnosti Severočeská energetika, a.s., kterou svolalo představenstvo společnosti na žádost majoritního akcionáře energetické společnosti ČEZ, a. s., se zabývala opatřeními vedoucími k implementaci schválených výstupů Projektu Vize 2008. Na programu jednání mimořádné valné hromady byla především změna stanov společnosti a informace o koncepci podnikatelské činnosti společnosti pro období 2005-2007.Mimořádná valná hromada:- po projednání neschválila návrh změny stanov společnosti spočívající:- ve snížení počtu členů představenstva z 5 na 4 členy, který předložil akcionář ČEZ, a. s. - v rozšíření předmětu podnikání společnosti, předložený představenstvem společnosti- byla informována o koncepci podnikatelské činnosti společnosti spočívající v možnosti vyčlenění vybraných činností do společných podniků v rámci Skupiny ČEZ a v další spolupráci a koordinaci činností v rámci této skupiny s cílem maximálně využít úspor pro zajištění dlouhodobého růstu hodnoty Skupiny ČEZ a jejích jednotlivých členů.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.