RM-SYSTÉM»Události»Metrostav a.s. - Oznámení výplaty dividendy

Metrostav a.s. - Oznámení výplaty dividendy

19.05.2017 16:42

datum vydání: 12. 5. 2017

Valná hromada společnosti Metrostav a.s., která se konala 12. května 2017, schválila účetní závěrku společnosti za rok 2016. Hodnota celkové bilanční sumy Metrostavu představuje částku 17 723 mil. Kč, oproti minulému období se jedná téměř o srovnatelnou hodnotu, obdobná je i struktura aktiv. V pasivech došlo k posílení vlastního kapitálu a poklesu cizích zdrojů.

Metrostav dosáhl v roce 2016 při výkonech 18 049 mil. Kč čistého hospodářského výsledku 495,6 mil. Kč a již posedmé obhájil pozici jedničky na českém stavebním trhu. Řádná valná hromada schválila vyplacení podílu na zisku akcionářům téměř 170 milionů Kč. Stejně jako v loňském roce připadne tedy na akcii 21,50 Kč. Zbylých 325,6 milionů Kč převede společnost na účet nerozděleného zisku. Téměř třetinu obratu vytvořil Metrostav na zahraničních projektech.

 

Celé znění zprávy 


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy