RM-SYSTÉM»Události»Společnost ČEZ by nerada prodala podíl v Severočeské energetice

Společnost ČEZ by nerada prodala podíl v Severočeské energetice

25.11.2004 00:00
Energetická společnost ČEZ v těchto dnech, prostřednictvím právních zástupců, podala žádost na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ve věci změny předchozího jeho rozhodnutí, které ukládalo ČEZ, kromě jiného, i prodat majoritní podíl v jedné z českých distribučních firem ze Skupiny ČEZ. ČEZ se rozhodl, že touto společností by případně byla Severočeská energetika (SČE), kde ČEZ vlastní 56,93 %.V případě odprodeje majority v jedné z pěti distribučních firem (REAS) ČEZ navrhuje změnu rozhodnutí, protože v souvislosti se vstupem ČR (a dalších států střední a východní Evropy) do EU (a vzhledem ke splnění všech ostatních podmínek) došlo k podstatným změnám na trhu vzhledem ke stavu, který existoval v době, kdy bylo rozhodnutí vydáno. Jedná se především o oblast energetické legislativy a dále o reálné změny na energetickém trhu, ke kterým došlo v souvislosti s přípravou a vstupem do EU. V rámci trhu v EU má ČEZ nyní podíl pouze necelá dvě procenta a patří mu v Evropě deváté místo, za giganty jako je francouzská EdF, německý E.on nebo RWE, italský ENEL, atd. Při prodeji majoritního podílu v SČE je pravděpodobné, že by tento podíl získal konkurent s větším podílem než má ČEZ, což by určitě rozvoji trhu neprospělo.ČEZ požádal o změnu rozhodnutí předsedy Úřadu čj. R 77/2002 ze dne 18.3.2003 na základě čl. III odst. 5 části první zákona č. 340/2004 Sb. Úřad svým rozhodnutím povolil spojení ČEZ a REAS (regionálních distributorů elektřiny), přičemž stanovil podmínky, které měly za
Energetická společnost ČEZ v těchto dnech, prostřednictvím právních zástupců, podala žádost na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ve věci změny předchozího jeho rozhodnutí, které ukládalo ČEZ, kromě jiného, i prodat majoritní podíl v jedné z českých distribučních firem ze Skupiny ČEZ. ČEZ se rozhodl, že touto společností by případně byla Severočeská energetika (SČE), kde ČEZ vlastní 56,93 %.V případě odprodeje majority v jedné z pěti distribučních firem (REAS) ČEZ navrhuje změnu rozhodnutí, protože v souvislosti se vstupem ČR (a dalších států střední a východní Evropy) do EU (a vzhledem ke splnění všech ostatních podmínek) došlo k podstatným změnám na trhu vzhledem ke stavu, který existoval v době, kdy bylo rozhodnutí vydáno. Jedná se především o oblast energetické legislativy a dále o reálné změny na energetickém trhu, ke kterým došlo v souvislosti s přípravou a vstupem do EU. V rámci trhu v EU má ČEZ nyní podíl pouze necelá dvě procenta a patří mu v Evropě deváté místo, za giganty jako je francouzská EdF, německý E.on nebo RWE, italský ENEL, atd. Při prodeji majoritního podílu v SČE je pravděpodobné, že by tento podíl získal konkurent s větším podílem než má ČEZ, což by určitě rozvoji trhu neprospělo.ČEZ požádal o změnu rozhodnutí předsedy Úřadu čj. R 77/2002 ze dne 18.3.2003 na základě čl. III odst. 5 části první zákona č. 340/2004 Sb. Úřad svým rozhodnutím povolil spojení ČEZ a REAS (regionálních distributorů elektřiny), přičemž stanovil podmínky, které měly zaručit zachování účinné hospodářské soutěže. Bylo nařízeno odprodat podíl v ČEPS, odprodat všechny minoritní podíly v REAS, tj. v JČE, JME a PRE, a rovněž odprodat jednu z pěti majoritně vlastněných REAS. Rozhodnutí bylo vydáno v době, kdy se česká elektroenergetika nacházela v první fázi deregulace a otevírání trhu. Nebylo ještě zřejmé, jestli mechanismy volné soutěže budou dostatečnou náhradou plné regulace odvětví.Podmínky spočívající v odprodeji podílu v ČEPS a odprodeji minoritních podílů v JČE, JME a PRE energetická společnost ČEZ již zcela splnila: podíl v ČEPS byl odprodán České republice, čímž byla zcela zajištěna nezávislost rozhodování operátora trhu nejen na ČEZ, ale i na jakémkoliv jiném energetickém subjektu. Podíly v JME a JČE byly prodány jejich majoritnímu vlastníku E.on. Podíl PRE se podařilo prodat finančnímu investorovi J&T.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy