RM-SYSTÉM»Události»ČEZ, a.s. - Výsledky hospodaření za 1. čtvrtletí 2017

ČEZ, a.s. - Výsledky hospodaření za 1. čtvrtletí 2017

11.05.2017 08:14
Skupina ČEZ vydělala v prvním čtvrtletí téměř 9 miliard korun

V prvním čtvrtletí 2017 dosáhla Skupina ČEZ čistého zisku 8,7 mld. Kč, což je meziročně o 13 % méně, ale o 15 % více než předloni. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) dosáhl 19,0 mld. Kč. Z meziročního poklesu o 1,0 mld. Kč připadá 70 % na vrub nižších realizačních cen vyrobené elektřiny. Skupina ČEZ navyšuje očekávání čistého zisku očištěného za celý letošní rok na 17 miliard korun a to zejména z důvodu úspěšného prodeje akcií společnosti MOL.
Provozní výnosy v prvním čtvrtletí dosáhly 52,8 mld. Kč a meziročně tak vzrostly o 2 % stejně jako objem výroby z tradičních zdrojů. Skupina ČEZ skokově navýšila výrobu v oblasti nové energetiky, kam patří větrné, fotovoltaické a malé vodní elektrárny. V těchto zdrojích vzrostla výroba o 18 %, zejména díky akvizici větrných elektráren v Německu na konci roku 2016, ale i díky nárůstu výroby ve větrných parcích v Rumunsku. Skupině ČEZ se nadále daří na trhu prodeje koncovým zákazníkům. Prodej zemního plynu meziročně vzrostl o 26 %, prodej elektřiny o 3 % a prodej tepla vzrostl o 2 %.

Přiložený dokument ke stažení

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy