RM-SYSTÉM»Události»Změna v dozorčí radě společnosti

Změna v dozorčí radě společnosti

25.11.2004 00:00
Na základě písemného prohlášení ing. Petra Motlocha o odstoupení z funkce člena dozorčí rady projednala dozorčí rada OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. na svém zasedání dne 23.11.2004, v souladu s článkem 23 odst. 4) Stanov společnosti, odstoupení pana ing. Petra Motlocha z funkce člena dozorčí rady a schválila zánik jeho funkce ke dni 23.11.2004.Současně dozorčí rada jmenovala pana Jonathana A. Zimmermana, v souladu s článkem 23 odst. 1) Stanov společnosti, náhradním členem dozorčí rady OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. do příštího zasedání valné hromady společnosti.
Na základě písemného prohlášení ing. Petra Motlocha o odstoupení z funkce člena dozorčí rady projednala dozorčí rada OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. na svém zasedání dne 23.11.2004, v souladu s článkem 23 odst. 4) Stanov společnosti, odstoupení pana ing. Petra Motlocha z funkce člena dozorčí rady a schválila zánik jeho funkce ke dni 23.11.2004.Současně dozorčí rada jmenovala pana Jonathana A. Zimmermana, v souladu s článkem 23 odst. 1) Stanov společnosti, náhradním členem dozorčí rady OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. do příštího zasedání valné hromady společnosti.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.