RM-SYSTÉM»Události»Mezinárodní výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za 1.–3. čtvrtletí 2004

Mezinárodní výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za 1.–3. čtvrtletí 2004

24.11.2004 00:00
Čistý zisk Skupiny ČEZ vzrostl o 67 procent.Skupina ČEZ, dosáhla podle mezinárodních účetních standardů IFRS (International Financial Reporting Standards) čistého zisku 10,2 mld. Kč, když vloni ve stejném období dosáhla zisku 6,1 mld. Kč. Razantní nárůst zisku byl způsoben především rozšířením konsolidačního celku Skupiny ČEZ počínaje druhým čtvrtletím 2003 a velmi dobrými provozními výsledky.Provozní výnosy vzrostly o 26 % na 73,1 mld. Kč, provozní náklady vzrostly o 19 % na 57,9 mld. Kč. Provozní zisk dosáhl úrovně 15,1 mld. Kč a meziročně vzrostl o 63 procent.Skupinu ČEZ 30. 9. 2004 tvořilo 100 společností, z nichž 31 bylo konsolidováno.Podrobnější informace na www.cez.cz (pro investory).
Čistý zisk Skupiny ČEZ vzrostl o 67 procent.Skupina ČEZ, dosáhla podle mezinárodních účetních standardů IFRS (International Financial Reporting Standards) čistého zisku 10,2 mld. Kč, když vloni ve stejném období dosáhla zisku 6,1 mld. Kč. Razantní nárůst zisku byl způsoben především rozšířením konsolidačního celku Skupiny ČEZ počínaje druhým čtvrtletím 2003 a velmi dobrými provozními výsledky.Provozní výnosy vzrostly o 26 % na 73,1 mld. Kč, provozní náklady vzrostly o 19 % na 57,9 mld. Kč. Provozní zisk dosáhl úrovně 15,1 mld. Kč a meziročně vzrostl o 63 procent.Skupinu ČEZ 30. 9. 2004 tvořilo 100 společností, z nichž 31 bylo konsolidováno.Podrobnější informace na www.cez.cz (pro investory).

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy