RM-SYSTÉM»Události»ČESKÝ TELECOM ZAKLÁDÁ DOMÁCÍ DLUHOPISOVÝ PROGRAM

ČESKÝ TELECOM ZAKLÁDÁ DOMÁCÍ DLUHOPISOVÝ PROGRAM

13.03.2002 00:00
ČESKÝ TELECOM, a.s. se jako první nefinanční společnost v České republice rozhodl založit domácí dluhopisový program v celkovém maximálním možném objemu nesplacených dluhopisů ve výši 20 mld. Kč s dobou trvání 10 let.
ČESKÝ TELECOM, a.s. se jako první nefinanční společnost v České republice rozhodl založit domácí dluhopisový program v celkovém maximálním možném objemu nesplacených dluhopisů ve výši 20 mld. Kč s dobou trvání 10 let.

V rámci tohoto dluhopisového programu ČESKÝ TELECOM, a.s. připravuje vydání první emise registrovaných dluhopisů v předpokládaném objemu do 4 mld. Kč se splatností 3 roky. Prostředky získané emisí budou využity pro účely refinancování předčasně splacených dluhopisů SPT TELECOM 11.30%/2004 v únoru tohoto roku. Aranžováním dluhopisového programu a vydáním uvedené první emise v rámci tohoto programu byly společně pověřeny Česká spořitelna, a.s. a Československá obchodní banka, a.s.

Emitent i vedoucí spolumanažeři předpokládají zřízení dluhopisového programu v průběhu 2. čtvrtletí 2002. První emise dluhopisů bude vydána v souladu s platnými právními předpisy po schválení červnovou valnou hromadou společnosti.

Celková úvěrová zatíženost ČESKÉHO TELECOMU, a.s. v posledních letech výrazně poklesla a patří mezi nejnižší v telekomunikačním sektoru. Dluhopisový program by měl proto zejména sloužit k další výhodné restrukturalizaci stávajícího dluhu i v budoucích letech.

ČESKÝ TELECOM, a.s. je s téměř čtyřmi milióny provozovaných telefonních stanic vedoucí telekomunikační společností v České republice. Prostřednictvím své dceřiné společnosti Eurotel Praha, spol. s r. o. se významně podílí také na trhu mobilních služeb.

Mimořádnou pozornost věnuje ČESKÝ TELECOM, a.s. využití růstového potenciálu datových a internetových služeb. Podle výzkumu agentury GfK považují IT manažeři ČESKÝ TELECOM, a.s. za nejlepšího poskytovatele datových služeb v ČR. Založením odštěpného závodu IMAGINET se hodlá stát rovněž předním poskytovatelem komplexních služeb v oblasti e-commerce a netradičního podnikání.

ČESKÝ TELECOM, a.s. získal v roce 2001 cenu za informačně nejotevřenější firmu domácího kapitálového trhu Signum Temporis. Hodnocení zahrnovalo veřejné hlasování asi tisíce odborníků a zástupců tisku a devítičlenné komise.

ČESKÝ TELECOM, a.s. patří podle své tržní kapitalizace a objemu obchodů k nejvýznamnějším firmám na českém kapitálovém trhu. Akcie společnosti jsou ve formě GDR obchodovány i na London Stock Exchange. Rating ČESKÉHO TELECOMU, a.s. patří trvale k nejvyšším, které mohou české společnosti získat od významných mezinárodních ratingových agentur.

Hlavním akcionářem ČESKÉHO TELECOMU, a.s. je Fond národního majetku ČR, který vlastní 51% akcií. Hlavním partnerem a druhým nejvýznamnějším akcionářem společnosti je holandsko-švýcarské konsorcium TelSource s 27%. Podílníky TelSource N. V. jsou společnosti Swisscom a KPN Royal Dutch Telecom. Dalších 6,5% akcií ČESKÉHO TELECOMU, a.s. vlastní přímo KPN Royal Dutch Telecom.

Kontakt pro další informace:
VLADAN CRHA
tiskový mluvčí
tel: 0800 1 63342 (0800 1 MEDIA)
fax: 02 7146 9896
e-mail: tiskovy.odbor@ct.cz

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy