RM-SYSTÉM»Události»VÍTKOVICE, a.s. - POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

VÍTKOVICE, a.s. - POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

04.04.2017 17:10

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 302 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 2.5.2017 od 9.00 hodin v sídle společnosti.

Pořad jednání:

  • Zahájení
  • Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
  • Volba členů dozorčí rady
  • Schválení odměny za výkon funkce členů dozorčí rady společnosti
  • Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti
  • Schválení zastavení majetku společnosti
  • Schválení převodu majetkového podílu ve společnosti Hutní montáže a.s.
  • Změna stanov společnosti
  • Závěr

 

Celé znění zde


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy