RM-SYSTÉM»Události»Povinná nabídka převzetí akcií společnosti

Povinná nabídka převzetí akcií společnosti

16.11.2004 00:00
Oprava přiloženého dokumentu:Datum vzniku povinnosti učinit nabídku převzetí je 4.11.2004 a nikoliv, vinou tiskové chyby, uveřejněné datum 3.11.2004. Současně emitent doplňuje, že záměr učinit nabídku na odkoupení podle § 183h odst. 3 zákona č. 513/1991Sb., obchodní zákoník, bude uveřejněn po vyhotovení znaleckého posudku a nabídka na odkoupení bude uveřejněna současně s povinnou nabídkou převzetí. Datum vzniku povinnosti učiniti nabídku převzetí je 4.11.2004.
Oprava přiloženého dokumentu:Datum vzniku povinnosti učinit nabídku převzetí je 4.11.2004 a nikoliv, vinou tiskové chyby, uveřejněné datum 3.11.2004. Současně emitent doplňuje, že záměr učinit nabídku na odkoupení podle § 183h odst. 3 zákona č. 513/1991Sb., obchodní zákoník, bude uveřejněn po vyhotovení znaleckého posudku a nabídka na odkoupení bude uveřejněna současně s povinnou nabídkou převzetí. Datum vzniku povinnosti učiniti nabídku převzetí je 4.11.2004.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy