RM-SYSTÉM»Události»Komerční banka, a.s. - Informace o konání valné hromady

Komerční banka, a.s. - Informace o konání valné hromady

24.03.2017 07:41
Představenstvo společnosti Komerční banka, a. s., svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Komerční banky, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „banka“ nebo „KB“), která se bude konat dne 25. dubna 2017 od 13.00 hodin ve Velkém sálu Kongresového centra České národní banky, Senovážné náměstí 866/30, Praha 1

Pořad jednání:

 • Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2016
 • Projednání vysvětlující zprávy týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění
 • Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016
 • Projednání konsolidované účetní závěrky za rok 2016 a řádné účetní závěrky za rok 2016 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2016
 • Vyjádření dozorčí rady ke konsolidované účetní závěrce za rok 2016, k řádné účetní závěrce za rok 2016 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2016, zpráva dozorčí rady o její činnosti a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016
 • Projednání zprávy výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti
 • Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2016
 • Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016
 • Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016
 • Volba členů dozorčí rady
 • Volba členů výboru pro audit
 • Schválení smluv o výkonu funkce členů a předsedy výboru pro audit
 • Rozhodnutí o nabývání vlastních akcií
 • Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu

Přiložený dokument ke staženíRM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy