RM-SYSTÉM»Události»ČEZ, a.s. - Výsledky hospodaření za rok 2016

ČEZ, a.s. - Výsledky hospodaření za rok 2016

21.03.2017 08:25
Čistý zisk Skupiny ČEZ překonal o 1,6 mld. Kč očekávání

Za rok 2016 vykázala Skupina ČEZ čistý zisk ve výši 14,6 mld. Kč. Po očištění o mimořádné vlivy obecně nesouvisející s běžným hospodařením roku dosáhl čistý zisk 19,6 mld. Kč. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) činil 58,1 mld. Kč (z meziročního poklesu o 7 mld. Kč způsobil pokles realizačních cen vyrobené elektřiny 6,1 mld. Kč). Návrh na dividendu za rok 2016 činí 33 korun na akcii.

Přiložený dokument ke stažení

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy