RM-SYSTÉM»Události»Informace z jednání představenstva společnosti ze dne 12.11.2004

Informace z jednání představenstva společnosti ze dne 12.11.2004

15.11.2004 00:00
Informační povinnost emitenta cenného papíruDne 12. 11. 2004 proběhla v sídle společnosti mimořádná valná hromada svolaná na základě žádosti akcionáře ČEZ, a. s., s následujícím pořadem jednání:1. Zahájení 2. Volba orgánů mimořádné valné hromady3. Změna stanov společnosti4. Koncepce podnikatelské činnosti společnosti pro období 2005-20075. ZávěrMimořádná valná hromada po projednání:- schválila akcionářem ČEZ, a. s., předložený návrh změny stanov společnosti spočívající:- ve snížení počtu členů představenstva z 5 na 4 členy,- v upřesnění působnosti orgánů společnosti ve vztahu k nakládání s majetkem společnosti.- schválila návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti spočívající v možnosti vyčlenění vybraných činností do společných podniků v rámci Skupiny ČEZ a v další spolupráci a koordinaci činností v rámci této skupiny s cílem maximálně využít úspor pro zajištění dlouhodobého růstu hodnoty Skupiny ČEZ a jejích jednotlivých členů. Přijatá rozhodnutí umožní uskutečnit opatření, která dále povedou k prohloubení vazeb mezi členy Skupiny ČEZ a k optimalizaci její činnosti, tak aby Skupina ČEZ co nejlépe uspěla v silné konkurenci na otevřeném trhu a stala se leaderem středoevropského trhu s elektřinou. Na základě změny stanov, kterou projednala a schválila mimořádná valná hromada, odvolala následně dozorčí rada z představenstva společnosti Ing. Milana Kovaříka, ředitele úseku Distribuce. V přiloženém souboru jsou aktuální stanovy Západočeské energetiky, a.s., s prom
Informační povinnost emitenta cenného papíruDne 12. 11. 2004 proběhla v sídle společnosti mimořádná valná hromada svolaná na základě žádosti akcionáře ČEZ, a. s., s následujícím pořadem jednání:1. Zahájení 2. Volba orgánů mimořádné valné hromady3. Změna stanov společnosti4. Koncepce podnikatelské činnosti společnosti pro období 2005-20075. ZávěrMimořádná valná hromada po projednání:- schválila akcionářem ČEZ, a. s., předložený návrh změny stanov společnosti spočívající:- ve snížení počtu členů představenstva z 5 na 4 členy,- v upřesnění působnosti orgánů společnosti ve vztahu k nakládání s majetkem společnosti.- schválila návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti spočívající v možnosti vyčlenění vybraných činností do společných podniků v rámci Skupiny ČEZ a v další spolupráci a koordinaci činností v rámci této skupiny s cílem maximálně využít úspor pro zajištění dlouhodobého růstu hodnoty Skupiny ČEZ a jejích jednotlivých členů. Přijatá rozhodnutí umožní uskutečnit opatření, která dále povedou k prohloubení vazeb mezi členy Skupiny ČEZ a k optimalizaci její činnosti, tak aby Skupina ČEZ co nejlépe uspěla v silné konkurenci na otevřeném trhu a stala se leaderem středoevropského trhu s elektřinou. Na základě změny stanov, kterou projednala a schválila mimořádná valná hromada, odvolala následně dozorčí rada z představenstva společnosti Ing. Milana Kovaříka, ředitele úseku Distribuce. V přiloženém souboru jsou aktuální stanovy Západočeské energetiky, a.s., s promítnutými schválenými změnami.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.