RM-SYSTÉM»Události»OHL ŽS, a.s. - Pozvánka na jednání valné hromady

OHL ŽS, a.s. - Pozvánka na jednání valné hromady

08.03.2017 17:12

Představenstvo akciové společnosti OHL ŽS, a.s.se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 463 42 796 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 695 (dále jen „Společnost“) svolává řádnou valnou hromadu, na den 6. dubna 2017 v  10.00 hodin do Hotel Avanti Brno, Meeting room III., na adrese Střední 61, 602 00 Brno.

Pořad jednání:

1.    Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti.
2.    Volba orgánů valné hromady.
3.    Rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu.
4.    Rozhodnutí o doplnění usnesení Valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze dne 22. prosince 2016.
5.    Schválení návrhu smlouvy o započtení, která bude uzavřena mezi Společností a OHL Central Europe, a.s.
6.    Ukončení valné hromady.

 

Celé znění zde

Přiložený dokument ke staženíRM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy