RM-SYSTÉM»Události»Povinná nabídka převzetí akcií společnosti

Povinná nabídka převzetí akcií společnosti

12.11.2004 00:00
Dne 11. listopadu 2004 bylo k rukám představenstva a dozorčí rady společnosti OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, IČ: 00002593 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 122, doručeno „Oznámení o vzniku povinnosti učinit povinnou nabídku převzetí“ obchodní společnosti KARBON INVEST, a.s. se sídlem Kladno, Víta Nejedlého 1575, PSČ: 272 01, IČ: 25691431 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 5524, jednající ve shodě s Ing. Viktorem Koláčkem, datum narození 19/09/1952, Ing. Petrem Otavou, CSc., datum narození 24/03/1950, společností Charles Capital, a.s., IČ: 25662341, společností RPG Industries Limited, IČ: 146 906, společností Charles Czech Investments Limited, IČ: 420814, společností Pagan Intertrade Ltd., IČ: 562 238, Jonathanem A. Zimmermannem, datum narození 28/12/1960 a Zdeňkem Bakalou, datum narození 07/02/1961, v souladu s §183a odst. 11 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, ve kterém společnost KARBON INVEST, a.s. oznamuje, že vznikla dnem 3.11.2004 povinnost učinit povinnou nabídku převzetí v souladu s §183b odst. 14 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, neboť došlo ke změně kontroly nad ovládající osobou cílové společnosti OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Dle § 183b (12) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění navrhovatelem bude s
Dne 11. listopadu 2004 bylo k rukám představenstva a dozorčí rady společnosti OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, IČ: 00002593 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 122, doručeno „Oznámení o vzniku povinnosti učinit povinnou nabídku převzetí“ obchodní společnosti KARBON INVEST, a.s. se sídlem Kladno, Víta Nejedlého 1575, PSČ: 272 01, IČ: 25691431 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 5524, jednající ve shodě s Ing. Viktorem Koláčkem, datum narození 19/09/1952, Ing. Petrem Otavou, CSc., datum narození 24/03/1950, společností Charles Capital, a.s., IČ: 25662341, společností RPG Industries Limited, IČ: 146 906, společností Charles Czech Investments Limited, IČ: 420814, společností Pagan Intertrade Ltd., IČ: 562 238, Jonathanem A. Zimmermannem, datum narození 28/12/1960 a Zdeňkem Bakalou, datum narození 07/02/1961, v souladu s §183a odst. 11 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, ve kterém společnost KARBON INVEST, a.s. oznamuje, že vznikla dnem 3.11.2004 povinnost učinit povinnou nabídku převzetí v souladu s §183b odst. 14 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, neboť došlo ke změně kontroly nad ovládající osobou cílové společnosti OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Dle § 183b (12) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění navrhovatelem bude společnost KARBON INVEST, a.s. Současně budou akcie OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. vyřazeny z obchodování na oficiálním trhu dle § 183h (3) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.Tato informace bude dále uveřejněna na webových stránkách společnosti OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. na adrese www.okd.cz.Ostrava dne 11.11.2004PředstavenstvoOKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.