RM-SYSTÉM»Události»Povinná nabídka převzetí akcií společnosti

Povinná nabídka převzetí akcií společnosti

12.11.2004 00:00
Dne 11. listopadu 2004 bylo k rukám představenstva a dozorčí rady společnosti Českomoravské doly, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. se sídlem Stonava, čp. 1077, Okres: Karviná, PSČ 735 34, IČ: 46356215 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 2679, doručeno „Oznámení o vzniku povinnosti učinit povinnou nabídku převzetí“ obchodní společnosti K.O.P., a.s. se sídlem Praha 1, Štěpánská 34, IČ: 63999129 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 3508, jednající ve shodě se společností OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., IČ: 00002593, společností KARBON INVEST, a.s., IČ: 25691431, Ing. Viktorem Koláčkem, datum narození 19/09/1952, Ing. Petrem Otavou, CSc., datum narození 24/03/1950, společností Charles Capital, a.s., IČ: 25662341, společností RPG Industries Limited, IČ: 146 906, společností Charles Czech Investments Limited, IČ: 420814, společností Pagan Intertrade Ltd., IČ: 562 238, Jonathanem A. Zimmermannem, datum narození 28/12/1960 a Zdeňkem Bakalou, datum narození 07/02/1961, v souladu s §183a odst. 11 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, ve kterém společnost K.O.P., a.s. oznamuje, že vznikla dnem 4.11.2004 povinnost učinit povinnou nabídku převzetí v souladu s §183b odst. 14 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, neboť došlo ke změně kontroly nad ovládající osobou cílové společnosti Českomoravské doly, a. s., člen koncernu KARBON INVEST,
Dne 11. listopadu 2004 bylo k rukám představenstva a dozorčí rady společnosti Českomoravské doly, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. se sídlem Stonava, čp. 1077, Okres: Karviná, PSČ 735 34, IČ: 46356215 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 2679, doručeno „Oznámení o vzniku povinnosti učinit povinnou nabídku převzetí“ obchodní společnosti K.O.P., a.s. se sídlem Praha 1, Štěpánská 34, IČ: 63999129 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 3508, jednající ve shodě se společností OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., IČ: 00002593, společností KARBON INVEST, a.s., IČ: 25691431, Ing. Viktorem Koláčkem, datum narození 19/09/1952, Ing. Petrem Otavou, CSc., datum narození 24/03/1950, společností Charles Capital, a.s., IČ: 25662341, společností RPG Industries Limited, IČ: 146 906, společností Charles Czech Investments Limited, IČ: 420814, společností Pagan Intertrade Ltd., IČ: 562 238, Jonathanem A. Zimmermannem, datum narození 28/12/1960 a Zdeňkem Bakalou, datum narození 07/02/1961, v souladu s §183a odst. 11 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, ve kterém společnost K.O.P., a.s. oznamuje, že vznikla dnem 4.11.2004 povinnost učinit povinnou nabídku převzetí v souladu s §183b odst. 14 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, neboť došlo ke změně kontroly nad ovládající osobou cílové společnosti Českomoravské doly, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Dle § 183b (12) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění navrhovatelem bude společnost K.O.P., a.s.Současně emitent doplňuje, že záměr učinit nabídku na odkoupení podle § 183h odst. 3 zákona č. 513/1991Sb., obchodní zákoník,akcií společnosti OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo nám. 6/2020, PSČ 728 30, bude uveřejněn po vyhotovení znaleckého posudku a nabídka na odkoupení bude uveřejněna současně s povinnou nabídkou převzetí. Datum vzniku povinnosti učiniti nabídku převzetí je 2.11.2004 a 4.11.2004.Tato informace bude dále uveřejněna na webových stránkách společnosti Českomoravské doly, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. na adrese www.cmd.cz.Stonava dne 11.11.2004PředstavenstvoČeskomoravské doly, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.