RM-SYSTÉM»Události»UNIPETROL, a.s. - Platba od pojistitelů

UNIPETROL, a.s. - Platba od pojistitelů

03.03.2017 08:05

UNIPETROL, a.s. („Unipetrol“) informuje, že společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. („Unipetrol RPA“), 100% vlastněná dceřiná společnost společnosti Unipetrol, podepsala s pojistitelem a zajistiteli Dohodu o platbě na účet („Dohoda“) v souvislosti s odškodněním za mimořádnou událost na jednotce fluidního katalytického krakování (FCC) v kralupské rafinerii ze dne 17. května 2016 ve výši 40 mil. USD, která bude vykázána ve finančních výkazech za první čtvrtletí roku 2017.

Celé znění oznámení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.