RM-SYSTÉM»Události»Hlavní výsledky jednání mimřádné valné hromady, konané 12.11.2004

Hlavní výsledky jednání mimřádné valné hromady, konané 12.11.2004

12.11.2004 00:00
Dnešní mimořádná valná hromada společnosti Západočeská energetika, a.s., kterou svolalo představenstvo společnosti na žádost majoritního akcionáře energetické společnosti ČEZ, a. s., se zabývala opatřeními vedoucími k implementaci schválených výstupů Projektu Vize 2008. Na programu jednání mimořádné valné hromady byla především změna stanov společnosti a koncepce podnikatelské činnosti společnosti pro období 2005-2007.Mimořádná valná hromada po projednání: schválila akcionářem ČEZ, a. s., předložený návrh změny stanov společnosti spočívající v: ve snížení počtu členů představenstva z 5 na 4 členy upřesnění působnosti orgánů společnosti ve vztahu k nakládání s majetkem společnosti schválila návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti spočívající v možnosti vyčlenění vybraných činností do společných podniků v rámci Skupiny ČEZ a v další spolupráci a koordinaci činností v rámci této skupiny s cílem maximálně využít úspor pro zajištění dlouhodobého růstu hodnoty Skupiny ČEZ a jejích jednotlivých členů. Přijatá rozhodnutí umožní uskutečnit opatření, která dále povedou k prohloubení vazeb mezi členy Skupiny ČEZ a k optimalizaci její činnosti, tak aby Skupina ČEZ co nejlépe uspěla v silné konkurenci na otevřeném trhu a stala se leaderem středoevropského trhu s elektřinou.
Dnešní mimořádná valná hromada společnosti Západočeská energetika, a.s., kterou svolalo představenstvo společnosti na žádost majoritního akcionáře energetické společnosti ČEZ, a. s., se zabývala opatřeními vedoucími k implementaci schválených výstupů Projektu Vize 2008. Na programu jednání mimořádné valné hromady byla především změna stanov společnosti a koncepce podnikatelské činnosti společnosti pro období 2005-2007.Mimořádná valná hromada po projednání: schválila akcionářem ČEZ, a. s., předložený návrh změny stanov společnosti spočívající v: ve snížení počtu členů představenstva z 5 na 4 členy upřesnění působnosti orgánů společnosti ve vztahu k nakládání s majetkem společnosti schválila návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti spočívající v možnosti vyčlenění vybraných činností do společných podniků v rámci Skupiny ČEZ a v další spolupráci a koordinaci činností v rámci této skupiny s cílem maximálně využít úspor pro zajištění dlouhodobého růstu hodnoty Skupiny ČEZ a jejích jednotlivých členů. Přijatá rozhodnutí umožní uskutečnit opatření, která dále povedou k prohloubení vazeb mezi členy Skupiny ČEZ a k optimalizaci její činnosti, tak aby Skupina ČEZ co nejlépe uspěla v silné konkurenci na otevřeném trhu a stala se leaderem středoevropského trhu s elektřinou.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.