RM-SYSTÉM»Události»AKRO investiční společnost, a.s. - Změna statutů – aktualizace dynamických údajů

AKRO investiční společnost, a.s. - Změna statutů – aktualizace dynamických údajů

10.02.2017 17:22

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že s účinností od 3. 2. 2017 došlo ke změnám v přílohách statutů fondů:
- AKRO akciový fond nových ekonomik, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.
- AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.
- AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.
- AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.

Aktualizovány byly dynamické údaje.

Ke změnám došlo i ve Sděleních klíčových informací pro investory a Nabídkových listech všech výše uvedených fondů.
Změny byly schváleny představenstvem a nabyly účinnosti dne 3. 2. 2017.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy