RM-SYSTÉM»Události»OHL ŽS, a.s. - Upozornění pro akcionáře

OHL ŽS, a.s. - Upozornění pro akcionáře

31.01.2017 13:13

Upozornění pro akcionáře

 

30. ledna 2017

Společnost OHL ŽS, a.s. upozorňuje akcionáře, kteří hodlají využít přednostního práva na upsání nových akcií v souvislosti s rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 22. 12. 2016 o zvýšení základního kapitálu, že podle ustanovení § 481 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, jsou povinni uvést do listiny upisovatelů číslo majetkového účtu vedeného u některého z účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. (dále jen „CDCP“), na který mají být vydány zaknihované akcie (tj. zaknihované akcie nelze vydat na účet v tzv. nezařazené evidenci). Seznam účastníků CDCP je k dispozici na stránkách https://www.cdcp.cz/index.php/cz/ucastnici/seznam-ucastniku

Další informace pro akcionáře jsou obsaženy v uveřejněném Prospektu akcí (viz zejména bod E.3 Kapitoly A: Shrnutí Prospektu).

 

Celé znění oznámení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy