RM-SYSTÉM»Události»ČEZ se propojí s distribučními společnostmi

ČEZ se propojí s distribučními společnostmi

12.03.2002 00:00
Vládní kabinet včera schválil návrh ministrů průmyslu a financí Miroslava Grégra a Jiřího Rusnoka.
Vládní kabinet včera schválil návrh ministrů průmyslu a financí Miroslava Grégra a Jiřího Rusnoka, podle kterého Fond národního majetku ČR prodá společnosti ČEZ své podíly v pěti distribučních firmách, kde má stát majoritu, a odkoupí 66procentní podíl v naší dosud stoprocentní dceřiné společnosti ČEPS. ČEZ tak dosáhne nadpolovičního podílu ve Středočeské, Západočeské, Severočeské, Východočeské a Východomoravské energetice. V dalších třech firmách (Pražské, Jihočeské a Jihomoravské energetice), ve kterých nemá stát majoritu, by měl ČEZ koupit od FNM zhruba třetinové balíky akcií představující blokační minoritu. Konečná privatizace české elektroenergetiky by se měla uskutečnit později.

Odkup 66procentního podílu ČEZ v ČEPS by mělo FNM stát 25 až 30 miliard korun, z prodeje akciových podílů v distribučních firmách by měl FNM naopak utržit 50 až 60 miliard. Vlastní ocenění firem však bude na nezávislých auditorech.
r
ČEZ považuje včerejší rozhodnutí vlády ČR o propojení regionálních distribučních společností se společností ČEZ z hlediska udržení pozice české elektroenergetiky v rámci středoevropského regionu za opatření prospěšné. Česká elektroenergetika se tak strukturálně stane shodnou se všemi státy západně od našich hranic, kde všechny významnější společnosti jsou takto propojeny. Současně by bylo zcela nelogické, kdyby zahraniční výrobci mohli vlastnit majoritní podíly českých distribučních firmách, aniž by tuto možnost měl i český výrobce (jak se již u některých případech stalo). Propojení s distributory přinese prospěch i zákazníkům, protože ČEZ bude nyní moci přenést výhody levné výroby své duhové energie také na spotřebitele.

Naše elektrárenská společnost již deset let kontinuálně udržuje cenu elektřiny na stejné úrovni, kterou dodává distribučním společnostem, pro konečné spotřebitele však elektřina naopak stále podražovala. “Tento model zajistí nižší náklady na výrobu a dodávku elektřiny zákazníkům než je tomu u modelu současného,” uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Jaroslav Míl. Pro letošní rok přišel ČEZ na trh s novým produktem, duhovou energií, a zlevnil svoji elektřinu. Průměrná cena elektřiny nabízené v rámci obchodního projektu Duhová energie je zhruba o 5 % nižší než cena stanovená Energetickým regulačním úřadem (97 hal/kWh) a je také nižší než cena v roce 2001, kdy dosáhla úrovně zhruba 95 haléřů za kilowatthodinu.

Nezávislé fungování ČEZ a regionálních distributorů doposud vedlo k situaci, kdy levná tuzemská výroba byla z trhu vytlačována dražšími zahraničními výrobci. Pravidla fungování trhu navíc umožňují importovat elektřinu s minimální odpovědností za fungování celého elektrárenského systému.

Okolní státy přijímají řadu ochranářských opatření a některé státy (například Polsko) uzavřely svůj trh naprosto, jiné (například Německo) stanovují takové dovozní podmínky, které reálné obchody prakticky neumožňují. Například při vývozech z ČR musejí domácí výrobci, aby se dostali na zahraniční trh, zaplatit na poplatcích zhruba 140 Kč/MWh. Jde o náklady navíc. Naopak zahraniční výrobci při dovozech do ČR nemusí zaplatit ani jednu korunu na poplatcích. Je pak logické, že domácí výrobci mají daleko těžší konkurenční pozici a o rovných podmínkách nelze hovořit.

“Propojení ČEZ s rozvodnými společnostmi pomůže k udržení české výroby a k zachování pracovních míst pro domácí obyvatelstvo. Zejména když ČEZ poskytuje přímo či nepřímo zaměstnání pro více než 100 000 pracovníků,” konstatoval Jaroslav Míl. Roztříštěnost elektroenergetického sektoru navíc snižovala šance elektrárenství například v konkurenci s plynárenstvím, kde k propojení s distributory došlo již dříve.

Propojení ČEZ s distribučními společnostmi neznamená vytváření monopolu na straně výroby ani na straně dodavatelů, protože zákonem dané právo spotřebitelů svobodně si zvolit dodavatele a získat tak na trhu lepší cenu zůstává nedotčeno. Povinnost distribučních společností zajistit dodávku elektřiny od nezávislého obchodníka ke spotřebiteli se spojením ČEZ a REAS nijak nesouvisí. Konkurence na straně dodavatelů bude fungovat i nadále – velcí odběratelé mají již nyní právo svobodné volby dodavatele, což se ani po konsolidaci sektoru nezmění.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy