RM-SYSTÉM»Události»OHL ŽS, a.s. - Odvolání konání valné hromady

OHL ŽS, a.s. - Odvolání konání valné hromady

18.11.2016 16:36

Představenstvo akciové společnosti OHL ŽS, a.s. se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 463 42 796, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695, tímto v souladu s § 410 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) odvolává řádnou valnou hromadu svolanou na den 5.12.2016 v 10.00 hodin do kongresového sálu Hotelu Continental Brno, na adrese Kounicova 6, 602 00 Brno.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy