RM-SYSTÉM»Události»OHL ŽS, a.s. - Pozvánka na jednání valné hromady

OHL ŽS, a.s. - Pozvánka na jednání valné hromady

04.11.2016 17:00

Představenstvo akciové společnosti OHL ŽS, a.s. se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 463 42 796 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695 (dále jen „Společnost”) svolává řádnou valnou hromadu, na den 5.12.2016 v 10.00 hodin do kongresového sálu Hotelu Continental Brno, na adrese Kounicova 6, 602 00 Brno.

Pořad jednání:

1.    Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti.
2.    Volba orgánů valné hromady.
3.    Rozhodnutí valné hromady o změně stanov.
4.    Rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu.
5.    Schválení návrhu smlouvy o započtení, která bude uzavřena mezi OHL ŽS, a.s. a OHL Central Europe, a.s.
6.    Ukončení valné hromady.

Přiložený dokument ke stažení
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy