RM-SYSTÉM»Události»KCP schválila veřejný návrh smlouvy o koupi akcií společnosti

KCP schválila veřejný návrh smlouvy o koupi akcií společnosti

29.10.2004 00:00
PRAHA (29. října 2004) - Jak bylo již dříve oznámeno jsou ČRa povinny učinit veřejný návrh smlouvy na koupi kmenových akcií ČRa na majitele akcionářům ČRa, kteří ke dni 15. října 2004 nehlasovali pro vyřazení akcií ČRa z obchodování, a nebo se této valné hromady nezúčastnili (“Nabídka”). Nabídka se vztahuje jen na akcie vlastněné takovými akcionáři ke dni rozhodnutí valné hromady pokud se tito akcionáři svého práva na prodej akcií ČRa nevzdali. ČRa dne 19. října 2004 požádaly Komisi pro cenné papíry (“Komise”) o udělení souhlasu s uveřejněním Nabídky a Komise vydala dne 27. října 2004 souhlas s uveřejněním uvedené Nabídky. ČRa učiní Nabídku uveřejněním v Hospodářských novinách. ČRa nabídnou kupní cenu ve výši 440 Kč za jednu kmenovou akcii na majitele. Doba závaznosti nabídky bude čtyři týdny.Tato tisková zpráva není návrhem na koupi jakýchkoliv cenných papírů a ani jí neobsahuje a nelze na ní spoléhat v souvislosti s jakýmkoliv rozhodnutím o koupi či prodeji jakýchkoliv cenných papírů.
PRAHA (29. října 2004) - Jak bylo již dříve oznámeno jsou ČRa povinny učinit veřejný návrh smlouvy na koupi kmenových akcií ČRa na majitele akcionářům ČRa, kteří ke dni 15. října 2004 nehlasovali pro vyřazení akcií ČRa z obchodování, a nebo se této valné hromady nezúčastnili (“Nabídka”). Nabídka se vztahuje jen na akcie vlastněné takovými akcionáři ke dni rozhodnutí valné hromady pokud se tito akcionáři svého práva na prodej akcií ČRa nevzdali. ČRa dne 19. října 2004 požádaly Komisi pro cenné papíry (“Komise”) o udělení souhlasu s uveřejněním Nabídky a Komise vydala dne 27. října 2004 souhlas s uveřejněním uvedené Nabídky. ČRa učiní Nabídku uveřejněním v Hospodářských novinách. ČRa nabídnou kupní cenu ve výši 440 Kč za jednu kmenovou akcii na majitele. Doba závaznosti nabídky bude čtyři týdny.Tato tisková zpráva není návrhem na koupi jakýchkoliv cenných papírů a ani jí neobsahuje a nelze na ní spoléhat v souvislosti s jakýmkoliv rozhodnutím o koupi či prodeji jakýchkoliv cenných papírů.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.