RM-SYSTÉM»Události»Provozní zisk Unipetrolu ve třetím čtvrtletí dosáhl 1,9 miliardy korun

Provozní zisk Unipetrolu ve třetím čtvrtletí dosáhl 1,9 miliardy korun

20.10.2016 09:19

​• Provozní zisk EBITDA LIFO ve 3. čtvrtletí dosáhl 1,928 miliardy korun, čistý zisk hodnoty 722 milionů korun
• Dohodnutá další platba ve výši 2,2 mld. Kč za pojistnou událost v souvislosti s nehodou na etylenové jednotce vykázána ve finančních výkazech za 3. čtvrtletí 2016
• Provozní zisk maloobchodního segmentu vzrostl na 336 milionů Kč
• Síť čerpacích stanic Benzina zvýšila maloobchodní podíl na 17,2 %
• V průběhu října společnost obnovila plný provoz kralupské rafinérie a obnovila výrobu na etylénové jednotce

Praha, 20. října 2016 – Finanční výsledky společnosti Unipetrol byly ve třetím čtvrtletí výrazně ovlivněny omezenou dostupností výrobních kapacit. Ve třetím čtvrtletí roku 2016 společnost Unipetrol vykázala provozní zisk EBITDA LIFO v hodnotě 1,928 miliardy korun a čistý zisk 722 milionů korun. Tržby společnosti meziročně klesly o 22 % na hodnotu 23,110 miliardy korun, z důvodu přetrvávajících nízkých cen ropy a meziročně nižších prodejů petrochemických i rafinérských produktů. Do provozních výsledků společnosti Unipetrol se promítla mimořádná události na etylénové jednotce ze dne 13. srpna 2015 a také neplánovaná odstávka rafinérie v Kralupech, která probíhala od poloviny května. Pozitivní vliv na vytvořený zisk měla dohodnutá další platba ve výši 2,2 mld. Kč za pojistnou událost v souvislosti s nehodou na etylenové jednotce a také meziročně lepší výsledky maloobchodního segmentu.

„Ve třetím čtvrtletí se nám podařilo dokončit opravy etylénové jednotky, která byla začátkem tohoto týdne uvedena do opětovného provozu. Společnost také úspěšně dokončila opravu jednotky FCC v kralupské rafinérii, takže jsou v současné době obě rafinérie v Kralupech a v Litvínově provozovány na plnou kapacitu,“ říká generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu Andrzej Modrzejewski. „V rámci maloobchodního segmentu jsme ve třetím čtvrtletí dosáhli velmi dobrého provozního zisku, díky zvýšeným prodejům paliv, ale i občerstvení v síti restaurací STOP CAFE. Do konce září jsme převzali 13 čerpacích stanic od společnosti OMV a dalších 15 stanic plánujeme rebrandovat do konce roku,“ dodává Andrzej Modrzejewski.

V rámci segmentu downstream, který se skládá z rafinérské a petrochemické části, společnost ve třetím čtvrtletí roku 2016 vykázala provozní zisk EBITDA LIFO ve výši 1,596 miliardy korun. Tento výsledek pozitivně ovlivnila dohodnutá další platba ve výši 2,2 mld. Kč za pojistnou událost v souvislosti s nehodou na etylenové jednotce a také pozitivní efekt přecenění zásob. Naopak negativní dopad do výsledků segmentu downstream měly meziročně nižší rafinérské marže a pokles rafinérské i petrochemické produkce.

V rafinérské části segmentu downstream společnost ve třetím čtvrtletí roku 2016 zaznamenala pokles objemu prodejů rafinérských produktů o 4 % na úroveň 1,613 mil. tun, zejména s ohledem na nižší využití rafinérských kapacit v důsledku odstávky kralupské rafinérie a omezené výrobě v rafinérii v Litvínově. Objem zpracované ropy dosáhl úrovně 1039 tisíc tun, což představuje využití rafinérských kapacit na úrovni 48 %. V průběhu třetího čtvrtletí proběhly opravné práce v kralupské rafinérii a ta je nyní opět v běžném provozu.

Výsledky petrochemické části segmentu downstream byly i nadále výrazně ovlivněny mimořádnou situací na zařízení etylénové jednotky. Prodejní objemy petrochemických produktů tak meziročně klesly na 247 tis. tun (-26 %). Petrochemická modelová marže meziročně poklesla o 11 %, nicméně zůstala na velmi dobré úrovni 841 EUR/t. Ve třetím čtvrtletí společnost dokončila opravné práce na etylénové jednotce a úspěšně realizovala veškeré nutné kroky pro obnovení výroby. V tuto chvíli je zprovozněno osm z deseti pecí etylénové jednotky a dosažení běžného provozu zařízení se předpokládá na konci října letošního roku.

Maloobchodní segment dosáhl ve třetím čtvrtletí roku 2016 velmi dobrého provozního zisku EBITDA LIFO ve výši 336 mil. korun. Meziročního nárůstu provozního zisku (+52 milionů korun) bylo dosaženo zejména díky vyšším prodejům pohonných hmot v důsledku dobré dynamiky tuzemské ekonomiky a rostoucí poptávky. Zlepšené výsledky Benzina vykázala i v oblasti nepalivové části segmentu, zejména s ohledem na rozšiřování konceptu STOP CAFE. Síť čerpacích stanic Benzina zvýšila svůj tržní podíl na 17,2 % (údaj z konce července 2016). Společnost pokračuje v projektu akvizice čerpacích stanic od společnosti OMV. Do konce září Benzina převzala 13 čerpacích stanic, do konce roku by jich mělo být 28. Celý projekt převzetí a rebrandingu čerpacích stanic by měl být dokončen v průběhu příštího roku.

V souvislosti s mimořádnou událostí na etylénové jednotce ze dne 13. srpna 2015 má společnost sjednáno pojištění jak proti poškození majetku, tak proti souvisejícímu přerušení provozu. Společnost předpokládá, na základě interních odhadů provedených ke konci září, že by měla mít nárok získat zpět od pojistitele náklady na opravu škody na majetku ve výši 3,9 mld. Kč a ušlý obchodní zisk ve výši 9,9 mld. Kč. Finální výše kompenzace bude záviset na konečné dohodě s pojistiteli. Unipetrol obdržel 3,9 mld. Kč (vykázáno ve 2. čtvrtletí 2016), další dohodnutá platba ve výši 2,2 mld. Kč je vykázána ve finančních výkazech za 3. čtvrtletí 2016.

Celé znění oznámení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.