RM-SYSTÉM»Události»Komerční banka: podíl v Czech Banking Credit Bureau

Komerční banka: podíl v Czech Banking Credit Bureau

08.03.2002 00:00
Komerční banka, a. s. oznamuje, že ve dnech 19. února až 22. února 2002 uzavřela smlouvy o převodu akcií společnosti CBCB.
Komerční banka, a. s. oznamuje, že ve dnech 19. února až 22. února 2002 uzavřela smlouvy o převodu akcií společnosti CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., IČ 26199696, se sídlem Víta Nejedlého 509/15, Praha 3, PSČ 13000. Komerční banka, a.s. podle těchto smluv nabývá celkový podíl 20% na základním kapitálu společnosti CBCB - Czech Banking Credit Bureau, a.s. V období od 28. února do 7. března Komerční banka, a.s. postupně převzala akcie této společnosti ve smyslu § 156 odst. 6 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

Od 7. března 2002 Komerční banka, a.s. vlastní majetkový podíl představující 20% základního kapitálu společnosti CBCB - Czech Banking Credit Bureau, a.s.

Tato majetková účast je nabývána v souvislosti se zřízením registru klientských informací v České republice, který bankám v České republice umožní zjišťovat údaje vypovídající o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů bank.

Zdroj:
Komerční banka

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy