RM-SYSTÉM»Události»Výplata dividendy u emise STOCK SPIRITS GRP, ISIN: GB00BF5SDZ96

Výplata dividendy u emise STOCK SPIRITS GRP, ISIN: GB00BF5SDZ96

18.08.2016 15:24
Rozhodný den pro výplatu dividendy: 2. září 2016 * Výše dividendy: 0,0227 EUR na jednu akcii * Předpokládaný den výplaty 23. září 2016

Dividenda bude připsána klientovi na ten účet (vlastní podúčet na Jumbo účtu RM-S nebo účet u obchodníka s cennými papíry), jehož prostřednictvím byl proveden poslední pohyb (realizovaná koupě nebo prodej) s předmětným cenným papírem před dobou rozhodnou pro výplatu, to je do ukončení závěrečné aukce obchodního dne 2.9.2016, a to bez zbytečného odkladu po jejím připsání ze strany emitenta na účet RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s. u Clearstream Bank Luxemburg.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy