RM-SYSTÉM»Události»VÍTKOVICE, a.s. - Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 19.8.2016

VÍTKOVICE, a.s. - Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 19.8.2016

22.07.2016 13:30

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s. Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 302  svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 19.8.2016 od 9.00 hodin v sídle společnosti.

Pořad jednání:

  • Zahájení
  • Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
  • Schválení převodu majetkového podílu ve společnosti Hutní montáže a.s. a společnosti VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.
  • Volba členů dozorčí rady
  • Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti
  • Závěr

 

Celé znění oznámení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy