RM-SYSTÉM»Události»Vyřazení akcií společnosti z obchodování na oficiálních trzích

Vyřazení akcií společnosti z obchodování na oficiálních trzích

20.10.2004 00:00
Akcionáři ČRa na mimořádné valné hromadě konané 15. října 2004 rozhodli o vyřazení akcií ČRa z obchodování na veřejném trhu. Návrh byl učiněn většinovým akcionářem ČRa společností Bivideon B.V. vlastnící 94.18% akcií ČRa.V důsledku schválení takového usnesení jsou ČRa povinny učinit veřejný návrh smlouvy na koupi kmenových akcií ČRa na majitele akcionářům ČRa, kteří ke dni 15. října 2004 nehlasovali pro vyřazení akcií ČRa z obchodování, a nebo se této valné hromady nezúčastnili (“Nabídka”). Nabídka se vztahuje jen na akcie vlastněné takovými akcionáři ke dni rozhodnutí valné hromady pokud se tito akcionáři svého práva na prodej akcií ČRa nevzdali. ČRa tudíž dne 19. října 2004 požádaly Komisi pro cenné papíry (“Komise”) o udělení souhlasu s uveřejněním Nabídky. ČRa navrhují kupní cenu ve výši 440 Kč za jednu kmenovou akcii na majitele. Předpokládá se, že doba závaznosti nabídky bude přibližně čtyři týdny. Konečné podmínky Nabídky, včetně ceny a způsobu vypořádání, budou podrobně specifikovány až budou schváleny Komisí. V návaznosti na výše uvedené, ČRa dne 19. října 2004 doručily společnosti Bank of New York výpověď z depozitní smlouvy uzavřené mezi ČRa a Bank of New York dne 17. června 1998 ve vztahu ke globálním depozitním poukázkám (GDR) zapsaným na Oficiálním seznamu UK Listing Authority a obchodovaným na trhu londýnské burzy cenných papírů (London Stock Exchange) pro kotované cenné papíry. V souladu s podmínkami depozitní smlouvy, toto ukončení nabude účinnosti dne 17.
Akcionáři ČRa na mimořádné valné hromadě konané 15. října 2004 rozhodli o vyřazení akcií ČRa z obchodování na veřejném trhu. Návrh byl učiněn většinovým akcionářem ČRa společností Bivideon B.V. vlastnící 94.18% akcií ČRa.V důsledku schválení takového usnesení jsou ČRa povinny učinit veřejný návrh smlouvy na koupi kmenových akcií ČRa na majitele akcionářům ČRa, kteří ke dni 15. října 2004 nehlasovali pro vyřazení akcií ČRa z obchodování, a nebo se této valné hromady nezúčastnili (“Nabídka”). Nabídka se vztahuje jen na akcie vlastněné takovými akcionáři ke dni rozhodnutí valné hromady pokud se tito akcionáři svého práva na prodej akcií ČRa nevzdali. ČRa tudíž dne 19. října 2004 požádaly Komisi pro cenné papíry (“Komise”) o udělení souhlasu s uveřejněním Nabídky. ČRa navrhují kupní cenu ve výši 440 Kč za jednu kmenovou akcii na majitele. Předpokládá se, že doba závaznosti nabídky bude přibližně čtyři týdny. Konečné podmínky Nabídky, včetně ceny a způsobu vypořádání, budou podrobně specifikovány až budou schváleny Komisí. V návaznosti na výše uvedené, ČRa dne 19. října 2004 doručily společnosti Bank of New York výpověď z depozitní smlouvy uzavřené mezi ČRa a Bank of New York dne 17. června 1998 ve vztahu ke globálním depozitním poukázkám (GDR) zapsaným na Oficiálním seznamu UK Listing Authority a obchodovaným na trhu londýnské burzy cenných papírů (London Stock Exchange) pro kotované cenné papíry. V souladu s podmínkami depozitní smlouvy, toto ukončení nabude účinnosti dne 17. ledna 2005.Tato tisková zpráva není návrhem na koupi jakýchkoliv cenných papírů a ani jí neobsahuje a nelze na ní spoléhat v souvislosti s jakýmkoliv rozhodnutím o koupi či prodeji jakýchkoliv cenných papírů.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.