RM-SYSTÉM»Události»TOMA, a.s. - POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

TOMA, a.s. - POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

08.07.2016 10:24
Představenstvo společnosti TOMA, a.s. svolává valnou hromadu, která se bude konat dne 1.8.2016 od 9:30 hodin, ve školící místnosti, v budově vedení společnosti TOMA, a.s., na adrese tř. Tomáše Bati 332, 765 02 Otrokovice.

Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení
2. Volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Odvolání Miroslava Ševčíka z funkce člena představenstva pro porušení povinností ze smlouvy o výkonu funkce
4. Volba člena představenstva
5. Závěr

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy