RM-SYSTÉM»Události»Vítkovice, a.s. - pozvánka na valnou hromadu 27.6.2016

Vítkovice, a.s. - pozvánka na valnou hromadu 27.6.2016

23.06.2016 15:27
Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s. svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 27.6.2016 od 9.00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání:

1.Zahájení

2.Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob

pověřených sčítáním hlasů

3.Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího

majetku k 31.12.2015, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2015, zpráva o konsolidované účetní závěrce za rok 2015, zpráva o provedených auditech, zpráva o vztazích za rok 2015 a návrh na rozdělení zisku za rok 2015

4.Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádnéa konsolidované účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2015. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2015

5.Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2015

6.Určení auditora společnosti

7.Projednání a schválení zajištění syndikovaného úvěru

8.Schválení změny stanov společnosti

9.Odvolání a volba členů dozorčí rady

10.Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti

11.Závěr

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy