RM-SYSTÉM»Události»Zpráva z jednání včetně výsledků hlasování řádné valné hromady obchodní společnosti TESLA KARLÍN, a.

Zpráva z jednání včetně výsledků hlasování řádné valné hromady obchodní společnosti TESLA KARLÍN, a.

31.05.2016 11:53
Řádná valná hromada společnosti se konala dne 25. 5. 2016 od 11,00 hod. Valná hromada projednala všechny body programu jednání valné hromady, které byly uveřejněny v pozvánce na valnou hromadu

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy