RM-SYSTÉM»Události»Lafarge Cement - Cementárna představila výsledky za rok 2015

Lafarge Cement - Cementárna představila výsledky za rok 2015

26.05.2016 11:32
Lafarge Cement - Cementárna představila výsledky za rok 2015

Valná hromada, která proběhla 25. 5. v sídle firmy, schválila účetní závěrku za rok 2015, výroční zprávu včetně zprávy o vztazích, rozhodla o rozdělení zisku ve formě dividendy ve výši 150 Kč/akcii, určila auditora na rok 2016 a neprojednávala žádné personální změny v orgánech společnosti. 

 

Ve zprávě představenstva byla zmíněna situace v sektoru stavebnictví s uvedením odhadu meziročního růstu spotřeby cementu o 2 %. Naproti tomu znatelný útlum na exportním trhu v přilehlých spolkových zemích SRN přispěl k celkovému poklesu tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb o 2 %. Ty poklesly v roce 2015 na 973 mil. Kč oproti 991 mil. Kč v roce 2014.

 

Společnost vytvořila čistý zisk ve výši 168 mil. Kč., zatímco v předchozím roce 179 mil. Kč. Představenstvo zdůraznilo fakt, že tento vývoj byl způsoben zmíněným  vlivem poklesu objemu exportních prodejů a v neposlední řadě pohybem na účtech ostatních finančních výnosů a nákladů v souvislosti s vývojem kurzu české měny vůči Euru.

 

Celé znění zde

 


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy