RM-SYSTÉM»Události»OHL ŽS, a.s. - Pozvánka na jednání valné hromady

OHL ŽS, a.s. - Pozvánka na jednání valné hromady

24.05.2016 15:23
Představenstvo společnosti OHL ŽS, a.s. svolává valnou hromadu na den 24. 6. 2016 v 10.00 hodin do koncertního sálu zámku Uherský Ostroh, ul. Zámecká čp. 24

Představenstvo společnosti OHL ŽS, a.s., se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 463 42 796 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695, svolává valnou hromadu na den 24. 6. 2016 v 10.00 hodin do koncertního sálu zámku Uherský Ostroh, ul. Zámecká čp. 24.

Pořad jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Seznámení se s výroční zprávou, včetně řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2015  a ověření auditorem a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, se Zprávou představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2015 a stavu majetku Společnosti ke dni 31.12.2015, s návrhem na zúčtování hospodářského výsledku za rok 2015 a s návrhem měsíční odměny českým členům dozorčí rady.
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2015, návrhu na zúčtování hospodářského výsledku za rok 2015 a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015.
5. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2015, zúčtování hospodářského výsledku za rok 2015 a měsíční odměny českým členům dozorčí rady.
6. Dozorčí rada – volba člena dozorčí rady (potvrzení náhradního člena dozorčí rady), volba  člena dozorčí rady (po skončení  funkčního období), odvolání a volba člena dozorčí rady.
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady.
8. Schválení auditorských společností pro pobočky OHL ŽS, a.s.
9. Seznámení se s hlavními směry podnikatelské činnosti společnosti na rok 2016.
10. Ukončení valné hromady.

Celé znění oznámení

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy