RM-SYSTÉM»Události»Oznámení podílníkům bývalých CS Fondů

Oznámení podílníkům bývalých CS Fondů

20.05.2016 13:25

AKRO investiční společnost, a.s., IČ: 49241699, se sídlem Praha 6, Slunná 25, oznamuje, že řízení ve věci žaloby České republiky proti AKRO investiční společnosti, a.s. o vrácení bezdůvodného obohacení, bylo usnesením Obvodního soudu pro Prahu 6 č.j. 8C 445/2014-145 ze dne 25. 4. 2016 v části týkající se požadavku na zaplacení částky ve výši 2 080 447 226,12 Kč zastaveno. Soud tímto rozhodnutím reagoval na návrh České republiky na přerušení řízení a dospěl k názoru, že věc má být projednávána v řízení vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 2. Proti tomuto usnesení podala Česká republika odvolání. Uvedený postup soudu byl důvodem pro odročení jednání, které bylo původně nařízeno na 25. 4. 2016.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy